Arendalsuka 2019: KNA holder foredrag om bilen etter 2025

Politisk arbeid

Norge har høye ambisjoner når det gjelder nullutslipp og bruk av ny teknologi. Er vi for optimistiske? Kan norske politikere styre utviklingen gjennom en ambisiøs nasjonal politikk? Eller må norske myndigheter i større grad føye seg etter bilindustrien, europeisk politikk og bilistenes behov?

Jon Winding-Sørensen, redaktør i Bilforlaget, vil gi et nyttig historisk og humoristisk perspektiv på bilprognostisering: Først ved å mimre tilbake til året 1919 og bilbransjens spådommer for fremtiden. Så ved å si hva han tror om dagens sprikende prognoser for bilen etter 2025. 

 
Jon Winding-Sørensen.

Børre Skiaker, generalsekretær i KNA, vil deretter fortelle hvorfor vi trenger en mer diversifisert politikk: Hva kan vi lære av fortidens feilsteg? Hvilke behov vil bilistene ha før og etter 2025?  Hvordan balansere hensynet til miljø og mobilitet? Og – ikke minst – hvordan blir virkeligheten for bilen etter 2025?

 
Børre Skiaker.

Øyvind Solberg Thorsen, direktør i OFV, vil avlutte samtalen med spørsmål og svar, refleksjoner og plenumsdiskusjon om bilens og dens fremtid.


Øyvind Solberg Thorsen.

I Arendal? Ta turen til Samferdselsteltet (foran Arendal gamle rådhus) mandag 12. august 17:30 – 19:00.