Misfornøyd med reparasjon av bilen?

Juridisk

Du kan klage på reparasjon eller service når:

 • Arbeidet er ikke fagmessig utført
  Fagmessig utført betyr at arbeidet gjennomføres i tråd med produsentens beskrivelse, og at delene som benyttes er av vanlig god kvalitet. Det betyr at avvik i arbeidsmetodikk eller deler med dårlig kvalitet ofte er en mangel.
 • Verkstedets plikt til å fraråde reparasjoner eller unnlatelse av fraråding
  Verkstedet har plikt til å fraråde reparasjoner hvis det står i misforhold til bilens verdi eller at reparasjonen ikke vil bli til nytte.
 • Feilen er ikke rettet
  Hvis du har avtalt en reparasjon av en feil og feilen ikke blir rettet, eller kommer tilbake etter kort tid.
 • Prisen er høyere enn avtalt
  Hvis det er avtalt fast pris så kan denne ikke overstiges. Hvis det er gitt et prisoverslag kan dette ikke overstiges mer enn 15%. Hvis det ikke er avtalt pris så legges gjengs pris til grunn.
 • Tilleggsarbeid
  Verkstedet skal kontakte bileieren og opplyse om at det er praktisk å utføre tilleggsarbeid og få godkjenning for gjennomføring av dette. Det er et unntak hvis det kan antas at bileier vil ha tilleggsarbeidet utført og prisen for tilleggsarbeidet er ubetydelig i seg selv eller lav i forhold til den avtalte reparasjonen.