Internasjonalt førerkort

Ved kjøring utenfor EØS/EU området er det fortsatt mange land som krever internasjonalt førerkort, selv om det ikke er uvanlig at EU-modellen av nasjonalt førerkort godtas. Innenfor EØS/EU området, særlig i de nye EU-landene, kan det anbefales å ha med internasjonalt førerkort, som fungerer som en oversettelse av det norske førerkortet. Enkelte land kan kreve internasjonalt førerkort ved leie av bil.

I Europa krever Russland, Albania og Moldova internasjonalt førerkort. Det anbefales også i østeuropeiske land for øvrig.

I mange land utenfor Europa er internasjonalt førerkort obligatorisk. Det gjelder f.eks. Argentina, Australia, Brasil, Chile, Colombia, Egypt, Filippinene, Gambia, India, Indonesia, Israel, Japan, Kuwait, Malaysia, Mexico, Namibia, Peru, Singapore, Sør-Afrika, Tanzania og Thailand.

I andre land anbefales internasjonalt førerkort, eller det kreves av forsikringsselskapene eller av bilutleierne, selv om det ikke er lovpålagt. Det gjelder f.eks. Canada, Cuba, Hongkong, Kenya, Mosambik, New Zealand, Sri Lanka og USA.

Er en i tvil om hvilke regler for førerkort som gjelder i landet en skal til, kan en ta kontakt med vedkommende ambassade for å forhøre seg om hva som kreves.

Internasjonalt førerkort kan bare utstedes til søkere med fast bopel i Norge og som har gyldig norsk førerkort eller gyldig førerkort fra et annet EØS-land. KNA utsteder internasjonale førerkort til medlemmer og ikke-medlemmer. Det internasjonale førerkortet er normalt gyldig i tre år og forutsetter gyldig nasjonalt førerkort.  Et internasjonalt førerkort utstedt i Norge er ikke gyldig her i landet.

Ved utstedelse av internasjonalt førerkort må du framlegge:

  • Passfoto, i svart/hvitt eller i farger med hvit bakgrunn, ansiktet skal dekke 70-80 % av bildeflaten og størrelse skal være ca. 35 x 45 millimeter
  • Førerkort, ev. attestert kopi av gyldig norsk førerkort (begge sider)
  • Opplysninger om folkeregistrert bostedsadresse i Norge og fødested

For å få utstedet internasjonalt førerkort må du ha bostedsadresse i Norge.

Ved bestilling per post er leveringstiden ca. en uke. Ved frammøte på KNAs kontor utstedes internasjonalt førerkort på stedet (kontant betaling). KNA har kontor i:

Nils Hansens vei 2, Oslo, og kontortiden er mandag-fredag kl. 0900-1500.

Postadresse: KNA, postboks 6322 Etterstad, 0604 Oslo, telefon: 21604900, e-post: kna@kna.no.

Priser for utstedelse av internasjonalt førerkort (ved postforsendelse kommer porto i tillegg):

3-årig internasjonalt førerkort, 1968 konvensjonen:
Medlemmer: kr. 0,-
Ikke-medlemmer: kr. 250,-

1-årig internasjonalt førerkort, 1949 konvensjonen: 
Medlemmer: kr. 0,-
Ikke-medlemmer: kr. 200,-

Oversikt – Her trenger du internasjonalt førerkort

For English information about Norwegian drivers licences abroad see: link

KNA medlemskap med veihjelp

KNA medlem med veihjelp
990/ÅR

Les mer om flere andre medlemsfordeler her

100,- rabatt

KNA medlemmer får 100,- rabatt på Internasjonalt førerkort

Les mer
15%

15% rabatt på ferjereiser med DFDS

Les mer
Rabatt på forsikring

Som medlem i KNA får du gode betingelser på skadeforsikringer fra WaterCircles

Les mer
Redusert treningsavgift

Som KNA får du rabatt på treningsavgift hos din lokale KNA-avdeling

Les mer
500,- rabatt på camping
Opp til 30%

Opp til 30% rabatt på fjord cruise hos Stena Line

Les mer
17,5% på leiebil

Som KNA-medlem får du nå 17,5% på leiebil i Norge.

Les mer
20% på alt av racingtelt

20% på alt av racingtelt hos OB Wiik.

Les mer